مهدی شاه‌حسینی

از این هنرمند بشنوید:
گوینده:
  • کتاب صوتی - شعر زبان مادری - ماه آوا
مدیر تبلیغات:
  • کتاب صوتی - ماه‌واره شماره 1 - ماه آوا
  • کتاب صوتی - ماه‌واره شماره 2 - ماه آوا
  • کتاب صوتی - ماه‌واره شماره 3 - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

پیروزی فکرنویسنده: اورایزن اسوت ماردنRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ نویسنده این کتاب به زبانی ساده و در عین حال هوشمندانه و همه‌جانبه به تاثیرات نحوه فکر کردن ما درباره خود و دیگران پرداخته‌است و با بیان مثال‌های عینی ، جذاب و شنیدنی ما را با خود همراه می‌کند و نهایتا ما را با وجهی تازه از خودمان روبرو می‌سازد. ”

اسرار ماندگاری عشقنویسنده: دکتر جان گریRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ در سراسر این کتاب مهارت‌های برقراری ارتباط برای حمایت از نیازهای جدید عاطفی همسرمان را توضیح داده که دقیقانیاز ما را به عشق و صمیمیت ماندگار، شادی‌آور و لذت‌بخش برآورده می‌کنند ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools