گشتاسب امجدی

از این هنرمند بشنوید:
گوینده:
  • کتاب صوتی - شطرنج - ماه آوا
  • کتاب صوتی - شبگردی ها - ماه آوا
  • کتاب صوتی - نمایش صوتی پَر - ماه آوا
  • کتاب صوتی - آسان‌ترین روش ترک سیگار - ماه آوا
  • کتاب صوتی - داستان‌های جمعه شماره 2 - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

عشای ربانی ملحداننویسنده: اونوره دو بالزاکRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ این مجموعه ،شامل آثار کوتاه و کمتر چاپ‌شده یا کمتر‌دیده‌شده نویسندگان بزرگ جهان است. ”

آویشن قشنگ نیستنویسنده: حامد اسماعیلیونRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ آویشن قشنگ نیست، مجموعه ای از شش داستان مستقل است که هر کدام یک راوی دارد. پنج مرد و یک زن جوان از نسل سوخته که کودکی و نوجوانی خود را در دهه 60 و پیامدهای جنگ هشت ساله گذرانده اند. وجه اشتراک این شخصیت ها محله ای است که همگی ساکن آن بوده اند و از همین رو داستان هایشان در نقاطی با هم تلاقی می کند. ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools