حسین کارگر بهبهانی

از این نویسنده بشنوید:
برگردان:
  • کتاب صوتی - شرط‌بندی - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

ترس و لرزنویسنده: غلامحسین ساعدیRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ کتاب ترس و لرز شامل شش داستان کوتاه به‌هم پیوسته‌است.ماجرای داستان‌ها در روستای کوچکی در سواحل جنوبی ایران رخ می‌دهد.هر کدام از داستان‌ها نمایی از مردمان این روستا جهت شناخت برخی زوایای فرهنگ روستایی به ما ارائه می‌دهد. ”

ماه‌عسل در پاریسنویسنده: جوجو مویزRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ داستان عاشقانه از ماه عسل دو زوج در پاریس ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools