دیوید لارنس

از این نویسنده بشنوید:
نویسنده:
  • کتاب صوتی - عطر گل‌های داوودی - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

ترس و لرزنویسنده: غلامحسین ساعدیRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ کتاب ترس و لرز شامل شش داستان کوتاه به‌هم پیوسته‌است.ماجرای داستان‌ها در روستای کوچکی در سواحل جنوبی ایران رخ می‌دهد.هر کدام از داستان‌ها نمایی از مردمان این روستا جهت شناخت برخی زوایای فرهنگ روستایی به ما ارائه می‌دهد. ”

بته کتاننویسنده: هانس کریستیان اندرسنRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ همیشه بخت یارت نیست. رنج بردن شکلی از تجربه است و می توان از آن درس ها گرفت. ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools