یان فلمینگ

از این نویسنده بشنوید:
نویسنده:
  • کتاب صوتی - روشنایی روز - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

ترس و لرزنویسنده: غلامحسین ساعدیRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ کتاب ترس و لرز شامل شش داستان کوتاه به‌هم پیوسته‌است.ماجرای داستان‌ها در روستای کوچکی در سواحل جنوبی ایران رخ می‌دهد.هر کدام از داستان‌ها نمایی از مردمان این روستا جهت شناخت برخی زوایای فرهنگ روستایی به ما ارائه می‌دهد. ”

تپه ی پریاننویسنده: هانس کریستیان اندرسنRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ هر کسی استعدادی دارد و در دل هر قصه پندی هست. حتی آنهایی که ضعیف به نظر می رسند در زمان خود می توانند گرهی را باز کنند. ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools