شیرین سپهراد

از این هنرمند بشنوید:
گوینده:
  • کتاب صوتی - کلید - ماه آوا
  • کتاب صوتی - پیر و بی‌قرار - ماه آوا
  • کتاب صوتی - هزاران فرسنگ تا آزادی - ماه آوا
بازیگر:
  • کتاب صوتی - روز از نو ، روزی از نو - ماه آوا
  • کتاب صوتی - ملکه‌های فرانسه - ماه آوا
  • کتاب صوتی - فریب‌خورده - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

ماهی و جفتشنویسنده: ابراهیم گلستانRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ همیشه واقعیت آن چیزی نیست که به چشم ما می‌آید. ”

پاسخ‌هایی مختصر به پرسش‌های بزرگنویسنده: استیون هاوکینگRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ بشر همیشه به دنبال پاسخ‌هایی برای پرسش‌های مهم بوده است. سوالاتی از قبیل: ما از کجا آمده‌ایم؟ جهان هستی چگونه آغاز شد؟ در پس این جهان چه نقشه و معنایی وجود دارد؟ خارج از این جهان موجود دیگری هم وجود دارد؟ آیا سفر در زمان امکان پذیر است؟ کتاب پاسخ‌هایی مختصر به پرسش‌هایی بزرگ (Brief answers to the big questions) صرفاً یک کتاب علمی در حوز? فیزیک و یا اخترشناسی نیست. هاوکینگ در این کتاب در تلاش است تا به ده سؤال مهمی که بشر با آن‌ها رو به ‌رو است پاسخ دهد. این سؤالات هم جنب? علمی دارند و هم جنب? عمومی. ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools