مهدی پاکدل

از این هنرمند بشنوید:
گوینده:
  • کتاب صوتی - سوگنامه رستم و سهراب - ماه آوا
  • کتاب صوتی - نامه‌های عاشقانه - ماه آوا
  • کتاب صوتی - منظومه پیامبر نامبعوث - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

نگاهی اجمالی به کتاب

“ ماه واره#6 کتابهای هفته "تام سایر" • مارک تواین داستان "مهمانی میلیون دلاری" • دیک اسکین نشر تجربه . شخصیت هفته همفری بوگارت . . معرفی موزیکی از امیرحسین شورچه بهادرخان ”

نگاهی اجمالی به کتاب

“ کتابهای هفته "ملکه های فرانسه" • "تورنتون_وایلدر" "علامت چی" • "چارلز_دیکنز" نشر تجربه . شخصیت هفته جلالآلاحمد ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools