هوشنگ اسدی

از این نویسنده بشنوید:
برگردان:
  • کتاب صوتی - ژنرال در هزار توی خود - ماه آوا
  • کتاب صوتی - سفربخیر، آقای رئیس‌جمهور - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

ماه‌عسل در پاریسنویسنده: جوجو مویزRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ داستان عاشقانه از ماه عسل دو زوج در پاریس ”

پدرو پارامونویسنده: خوان رولفوRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ این مکانِ اسطوره‌ای جهانی است آکنده از لحظه‌های گذرا که در آن گفته‌ها، خاطره‌ها و اندیشه‌های آدم‌ها همه همزمان ارائه می‌شوند. ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools