کریستین بوبن

از این نویسنده بشنوید:
نویسنده:
  • کتاب صوتی - بخش گمشده - ماه آوا
  • کتاب صوتی - قدیس فرودستان - ماه آوا
  • کتاب صوتی - قاتلی به پاکی برف - ماه آوا
  • کتاب صوتی - انسان شادکام - ماه آوا
  • کتاب صوتی - پلیدی - ماه آوا
  • کتاب صوتی - ای کاش قلبم بی‌آنکه بشکند مقاومت کند - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

جادهنویسنده: کورمک مک‌کارتیRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ کورمک مک‌کارتی در داستان جاده، چنین سرزمینی را تخیل می‌کند. کورمک خودش و پسرش را در کشوری که در شرایط بحرانی پس از جنگ و انفجار هستند، تصور می‌کند. آن‌ها جزو معدود بازماندگانی هستند که برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. ”

ملکه‌های فرانسهنویسنده: تورنتون وایلدرRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ موسیو کوساک وکیلی خبره است که در نیواورلیان زندگی می‌کند. او با ترفندی زیرکانه بر سر راه زنان خوش خیالی که پس از انقلاب فرانسه به نیواورلیان مهاجرت کرده اند دام می‌گسترد و با دادن وعده‌ای بی اساس مبنی بر دراختیار داشتن سندی که ثابت می‌کند زن مورد نظر همان ملکه آینده فرانسه است، زن بی چاره را سرکیسه می‌کند. ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools