گیتا گرکانی

از این نویسنده بشنوید:
برگردان:
  • کتاب صوتی - آلبرت اینشتین و بقیه مزاحم های باهوش - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

جسارت رانندگینویسنده: منال شریفRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ کتاب جسارت رانندگی، اثری نوشته ی منال شریف است که نخستین بار در سال 2017 منتشر شد. منال شریف در مکه به دنیا آمد. او در نوجوانی، اعتقادات مذهبی سفت و سختی داشت و یک بار، نوارهای کاست برادرش را در اجاق انداخت چون موسیقی را حرام می دانست. منال اما با ورود به دهه ی دوم زندگی، مهندس امنیت کامپیوتر شد و از معدود زنانی بود که در محل کار حضور داشتند. پس از مدتی، به خاطر این که منال با همکاران مرد خود گفت و گو می کرد، به او برچسب فاحشگی زدند، برادر نوجوانش در سفرهای کاری با او می آمد تا مراقبش باشد، و با این که منال ماشین داشت، اما راندن خودرو توسط یک زن در خیابان های شهر قدغن بود. کتاب جسارت رانندگی، شرح حالی عمیقا شخصی از یک فعال اجتماعی تصادفی، و داستان تأثیرگذار زن جوان مسلمانی است که در برابر پادشاهی مردان ایستاد و به پیروزی رسید. ”

هندرسون شاه باراننویسنده: سال بلوRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ هندرسون شاه باران نوعی رمان سیر و سلوک است پر از حرف های فلسفی و ماجراهای کمیک. داستان مردی است که دنبال معنای زندگی می گردد. مردی که همه چیز دارد. ثروت، خانواده، پایگاه اجتماعی ولی از زندگی راضی نیست. در تلاش برای کشف معنای زندگی سر از آفریقا درمی آورد و روزهای طولانی را با مردم قبایل دوردست اعماق آفریقا می گذراند. ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools