ابزار جستجو

نام کتاب:
نویسنده یا مترجم:
v
پاک کن!
قالب و ژانر اثر:
v
پاک کن!
ناشر اثر:
v
پاک کن!
جستجو در ماه آوا

نتایج جستجو

The Summing Up
شنیدنی‌هایی درباره نویسندگی،زندگی،عشق و چیزهای دیگر
نویسنده: سامرست موآم/برگردان: عبدالله آزادیان
دسته بندی: بیوگرافی/ هنری/ مستند
ناشر: نشر ثالث
Napoleon Bonaparte
"روایت زندگی ناپلئون بناپارت، از نوجوانی تا مرگ"
نویسنده: فلیکس موریس هیپسلی مارکهام/برگردان: سهیل سمی
دسته بندی: بیوگرافی/ سیاسی/ تاریخی
ناشر: نشر ثالث
a Thousand Miles to Freedom
"فرار از زندانی به وسعت یک کشور"
نویسنده: کیم اون سون/برگردان: زینب کاظم‌خواه
دسته بندی: بیوگرافی/ اجتماعی/ سیاسی
ناشر: نشر ثالث
Gaddafi's Harem
"افشای صورت پنهان یک خودکامه"
نویسنده: آنیک کوژان/برگردان: بیژن اشتری
دسته بندی: بیوگرافی/ اجتماعی/ سیاسی
ناشر: نشر ثالث
Daring to drive:the young saudi women who stood up to a kingdom of men

نویسنده: منال شریف/برگردان: مریم سعادتمند بحری
دسته بندی: داستان بلند/ بیوگرافی/ خانوادگی/ سیاسی
ناشر: نشر مروارید
Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools