ابزار جستجو

نام کتاب:
نویسنده یا مترجم:
v
پاک کن!
قالب و ژانر اثر:
v
پاک کن!
ناشر اثر:
v
پاک کن!
جستجو در ماه آوا

نتایج جستجو

Momma and the Meaning of Life
"داستان‌های روان‌درمانی"
نویسنده: اروین دی یالوم/برگردان: سعید نیک‌منش
دسته بندی: رمان/ دیدگاه/ اجتماعی
ناشر: نشر جامی
Down and Out in Paris and London
خانه‌بدوشان و آوارگان محصول جامعه مدرن
نویسنده: جرج اورول/برگردان: اسماعیل کیوانی
دسته بندی: رمان/ اجتماعی/ تراژدی
ناشر: نشر جامی
The bulletproof asshole
"جایگاه بی شعورها در هرم قدرت"
نویسنده: خاویر کرمنت/برگردان: متین کریمی
دسته بندی: اجتماعی/ روانشناسی
ناشر: نشر جامی
Women Who Work
رموز موفقیت زنان موفق در کار
نویسنده: ایوانکا ترامپ/برگردان: نیوشا راستی
دسته بندی: مدیریت/ موفقیت/ انگیزشی
ناشر: نشر جامی
The Girl You Left Behind
یکی از محبوب‌ترین آثار جوجو مویز
نویسنده: جوجو مویز/برگردان: شیدا رضایی
دسته بندی: رمان/ خانوادگی/ تراژدی/ عاشقانه
ناشر: نشر جامی
Uncle's Dream
بلندپروازی‌های انسان
نویسنده: فئودور داستایفسکی/برگردان: آ.قازاریان
دسته بندی: رمان/ اجتماعی/ خانوادگی
ناشر: نشر جامی
Sens And Sensibility
نخستین رمان عاشقانه جین آستن
نویسنده: جین آستین/برگردان: وحید منوچهری راد
دسته بندی: رمان/ عاشقانه
ناشر: نشر جامی
The last letter of the beloved

نویسنده: جوجو مویز/برگردان: متین کریمی
دسته بندی: رمان/ اجتماعی/ خانوادگی/ عاشقانه
ناشر: نشر جامی
Secret spouse

نویسنده: گیل پل/برگردان: شیدا رضایی
دسته بندی: رمان/ اجتماعی/ خانوادگی/ عاشقانه
ناشر: نشر جامی
Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools