بتول نجفی

از این هنرمند بشنوید:
گوینده:
  • کتاب صوتی - زنانی که کار می‌کنند - ماه آوا
  • کتاب صوتی - کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم - ماه آوا
  • کتاب صوتی - نشانه‌ها و سمبل‌ها - ماه آوا
  • کتاب صوتی - ای کاش قلبم بی‌آنکه بشکند مقاومت کند - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

ترانه مرغ اسیرنویسنده: علی مجتهدزادهRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ آنطور که نویسنده کتاب جازمین دارزنیک معترف است در زمان نگارش این اثر لحظه به لحظه تحت تاثیر شخصیت فروغ قرار گرفته است. ”

نامه ای به آیدانویسنده: احمد شاملوRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ گزیده ای از کتاب مثل خون در رگ های من ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools