بتول نجفی

از این هنرمند بشنوید:
گوینده:
  • کتاب صوتی - زنانی که کار می‌کنند - ماه آوا
  • کتاب صوتی - کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم - ماه آوا
  • کتاب صوتی - نشانه‌ها و سمبل‌ها - ماه آوا
  • کتاب صوتی - ای کاش قلبم بی‌آنکه بشکند مقاومت کند - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

خشکسالینویسنده: جین هارپرRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ ماجرای یک قتل که باعث می‌شود داستانی کهنه مانند یک دُمل چرکی سر باز کندو پرده از اسراری برداشته شود. ”

وقتشه ساکت شینویسنده: سال بلوRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ این داستان که با لحنی شیرین از زبان پیرمردی هفتاد ساله روایت می‌شود نامه‌ای است که او به زنی که در دوران جوانی می‌شناخته و از آن زمان تا‌به حال او را ندیده نوشته‌است. پیرمرد به بهانه‌ی عذرخواهی بابت آن حرف نا‌به جا و در خلال نامه از حال و روز خودش و وضعیت زندگی‌اش صحبت می‌کند. ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools