پائولو کوئیلو

از این نویسنده بشنوید:
نویسنده:
  • کتاب صوتی - سلحشور نور - ماه آوا
  • کتاب صوتی - کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم - ماه آوا
  • کتاب صوتی - عشق ورای ایمان - ماه آوا
  • کتاب صوتی - جاسوس - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

هولگر دانمارکینویسنده: هانس کریستیان اندرسنRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ همانطور که درخت بدون ریشه زنده نمی ماند، انسان ها هم برای رسیدن به آینده روشن نباید از اندیشه پیشینیان غافل شوند. ”

دانه انارنویسنده: غزال زرگرامینیRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ افرا به هنگام دانه کردن انار برای شب یلدا آرزوی رسبدن به امیر را در سر دارد. مادرش می خواهد او را از خیالات درآورد ولی افرا دست بردار نیست و ... ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools