گابریل گارسیا مارکز

از این نویسنده بشنوید:
نویسنده:
  • کتاب صوتی - خزان خودکامه - ماه آوا
  • کتاب صوتی - ژنرال در هزار توی خود - ماه آوا
  • کتاب صوتی - سفربخیر، آقای رئیس‌جمهور - ماه آوا
  • کتاب صوتی - چشم‌های سگ آبی رنگ - ماه آوا
  • کتاب صوتی - برای سخنرانی نیامده‌ام - ماه آوا
  • کتاب صوتی - ایزابلا در تماشای باران در ماکاندو - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

وقتشه ساکت شینویسنده: سال بلوRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ این داستان که با لحنی شیرین از زبان پیرمردی هفتاد ساله روایت می‌شود نامه‌ای است که او به زنی که در دوران جوانی می‌شناخته و از آن زمان تا‌به حال او را ندیده نوشته‌است. پیرمرد به بهانه‌ی عذرخواهی بابت آن حرف نا‌به جا و در خلال نامه از حال و روز خودش و وضعیت زندگی‌اش صحبت می‌کند. ”

انسان شادکامنویسنده: کریستین بوبنRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ بوبن در این کتابش مانند دیگر آثارش شعر و شعور را در هم می‌آمیزد،ما را به جشن ستارگان مهمان می‌کند،ناخدای کشتی‌مان می شود تا ما را از آبهای طوفانی عبور دهد و چمنزاری پیش چشم‌مان می‌گستراند که در آن تنها صدای موسیقی نسیم شنیده می‌شود ... سرانجام دست ما را در دست زندگانی می‌گذارد.از آن نوع زندگانی که شایسته انسان شادکام است. ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools