کنراد آیکن

از این نویسنده بشنوید:
نویسنده:
  • کتاب صوتی - برف خاموش ، برف مرموز - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

نگاهی اجمالی به کتاب

“ داستان #6 "واقعیت را عرض می کنم" - نویسنده #خوانخوزهآریولا با صدای بهادر ابراهیمی ”

وضعیت سفید هندوانهنویسنده: غزال زرگرامینیRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ زن و شوهری در بحبوحه سالهای جنگ در چنین شبی یلدا را جشن می گیرند. درباره سفیدی هندوانه حرف می زنند که آژیر وضعیت قرمز از رادیو پخش می شود و .... ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools