ریموند کارور

از این نویسنده بشنوید:
نویسنده:
  • کتاب صوتی - صمیمیت - ماه آوا
  • کتاب صوتی - تلفن بی‌موقع - ماه آوا
  • کتاب صوتی - فیل - ماه آوا
  • کتاب صوتی - کیلومتر‌شمارش دست نخورده؟ - ماه آوا
  • کتاب صوتی - کوچک‌ترین چیزها را می‌دیدم - ماه آوا

تازه‌های ماه‌آوا

آخرین انار دنیانویسنده: بختیار علیRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ مضمون کتاب آخرین انار دنیا در زمینه ادبیات جنگ، سانسور، قربانی، عشق‌های شکست‌خورده، نقدحکومت و احزاب سیاسی است. بختیار علی پرکارترین و پرتیتراژترین نویسنده کرد لقب گرفته‌اشت. ”

سنگفرش هر خیابان از طلاستنویسنده: کیم وو چونگRating Star
نگاهی اجمالی به کتاب

“ در تجارت هیچ‌گاه نیابد 1 و 1 را جمع کنی و حاصلش 2 باشد، باید 1 و 1 را تبدیل به 10 کنی. ”

Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools